φοροθετώ


φοροθετώ
-έω, Α
επιβάλλω φόρο, φορολογώ.
[ΕΤΥΜΟΛ. < φόρος + -θετῶ (-θέτης < τίθημι), πρβλ. υἱο-θετῶ].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.